Logset

Fullständig service 

och underhåll

Custom field

Logsets produkter är servicevänligt konstruerade. Regelbunden service är en bra investering som säkerställer skogsmaskinens produktivitet. Via ett Logset serviceavtal kan vi dessutom erbjuda servicen till ett fast pris och kunden känner till kostnaderna på förhand. Vi erbjuder även utbildning för våra produkter och vi skräddarsyr utbildningen enligt kundens egna önskemål.   

Logset har ett omfattande servicenätverk i Finland som består av egna verkstäder, servicebilar och servicepartners. Servicebilarna är fullständigt utrustade med verktyg och delar. Vi finns alltid nära ifall någonting inträffar.   

 

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Logsets servicepunkt i Gamla Vasa har öppet vardagar kl. 7.00–16.00. Dessutom dejourerar vi på vardagar mellan kl. 16.00–22.00, samt under helger och helgdagar kl. 9.00–15.00.

Beställning av service, serviceavtal, besiktning av kranar och i garantiärenden, ring servicechef Daniel Lindberg, 050 468 1799

 

Servicemontörer i Gamla Vasa


Sebastian Snickars, 040 7485340
Jani Manngård, 050 3131283
Markus Rintatyni, 050 397 7256

 

LOGSET SERVICEBILAR

Jämsänkoski, Auno Erkkilä, 050 397 7268
 

SERVICEPARTNERS

Karis - Traktorservice Lövberg
Magnus Lövberg, 040-0201 970


Kides - LT-Hitsaus
Jarmo Toivanen, 050-0881 437


Nokia - Huolto Kaurala Tampere
Tommi Kaurala, 045 114 9701


Pörsänmäki - Hiekkapuron Huolto
Simo Rönkkö, 050 545 7714

 

LOGSET DEJOURTELEFON 010 286 3300

Du kan även beställa reservdelar via dejourtelefonen efter våra normala öppethållningstider.